Velkommen til Treforsk
Et forskernettverk til,
for og av forskere som
jobber med tre i Norge

Velkommen til Treforsk

Treforsk, det norske nettverket for forskere på tre!

Om oss Forskning

Kjerneområder

  • Skogen som råstoff 
  • Tremekanisk industri, produksjon og produkter
  • Treforedlingsindustri, produksjon og produkter, herunder bioraffinering
  • Bioenergi
  • Klima og miljø knyttet til produksjon og produkter

 

Les mer

Formål

Treforsk skal være til, for og av forskere som jobber med tre i Norge.
Les mer

Medlemskap

Treforsk ønsker å samle mange forskningsgrupper innen tre i Norge.
Les mer