Formål

Treforsk skal være til, for og av forskere som jobber med tre i Norge.

Som forskernettverk for FoU, kunnskapsformidling og utdanning skal Treforsk gjennom et nært samarbeid:

  • bidra til å styrke forskningen knyttet til virksomhetsområdene angitt i §3
  • styrke fagmiljøet innen Treforsk ved å videreutvikle den samlede kompetansen
  • styrke formidlingen av FoU-resultater til brukerkjeden
  • bidra til at vår næringssektor fremstår som attraktiv for utdanningssøkende og derved for fremtidig rekruttering